Home

 Rzeczoznawca Samochodowy w Bielsku-Białej

 Rzeczoznawca samochodowy Bielsko-Biała to doświadczony  ekspert regionalny należący do sieci rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Podobnie jak inni eksperci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT również rzeczoznawca z Bielska-Białej wykonuje szeroki zakres usług rzeczoznawczych w sposób niezależny i obiektywny. Rzeczoznawca techniki samochodowej Bielsko-Biała wykonuje zlecenia powierzone mu przez Klientów organizacji, którymi są zazwyczaj osoby poszkodowane w wypadkach lub kolizjach samochodowych.

Wszystkie usługi z zakresu techniki samochodowej  i dotyczące szkód komunikacyjnych oferowane przez autoeksperta z Bielska-Białej są wykonywane z pełną dokładnością i w oparciu o aktualne standardy rzeczoznawcze. Usługami najczęściej wykonywanymi przez rzeczoznawcę motoryzacyjnego Bielsko-Biała są jednak usługi związane z opiniowaniem i wyceną szkód samochodowych i kosztorysowaniem niezbędnych napraw powypadkowych, jakim muszą być poddane pojazdy uszkodzone lub zniszczone.  Warto zaznaczyć, że rzeczoznawca samochodowy Bielsko-Biała, jako partner regionalny i członek Stowarzyszenia MOTOEXPERT,  specjalizuje się właśnie w wykonywaniu tego typu zleceń.

 Ekspert techniki samochodowej Bielsko-Biała

Rzeczoznawca z Bielska-Białej jest regionalnym partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT  na Śląsku.  Jako, że posiada on długoletnie doświadczenie zawodowe oraz niezbędne w zawodzie eksperta techniki damochodowej kwalifikacje jest w stanie świadczyć w pełni niezależne usługi rzeczoznawcze na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie ekspertyzy i oceny techniczne,  jakie sporządza na zlecenie Klientów rzeczoznawca techniki samochodowej Bielsko-Biała odznaczają się wyjątkową dokładnością i jakością. Ponadto rzeczoznawca samochodowy z Bielska jako członek MOTOEXPERT poza opiniowaniem szkód komunikacyjnych powstałych w Polsce ma również możliwość podejmowania się realizacji opinii technicznej związanej ze szkodą, jaka powstała za granicą.

Mimo, iż podstawowym zakresem działalności, jaką wykonuje autoekspert w Bielsku jest sporządzenie kompleksowych ocen i ekspertyz technicznych po wypadkach i kolizjach samochodowych oraz wykonywanie kosztorysów napraw, rzeczoznawca samochodowy Bielsko-Biała podejmuje się także realizacji pozostałych usług z zakresu techniki samochodowej. Ekspert motoryzacyjny w Bielsku-Białej wykonuje m.in.  wyceny wartości pojazdów na rynku, oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych, ustalanie przyczyn awarii samochodów oraz weryfikacje już istniejących kosztorysów napraw i powypadkowych ocen technicznych sporządzanych przez ubezpieczycieli.

Weryfikacje ocen technicznych – Niezależne kosztorysowanie szkód